درباره ما

هدف از تأسیس کریستال hvac ایجاد صنایع سنگین با فناوری بالا در زمینه ساخت تمامی قطعات تبرید در منطقه غرب آسیا می باشد. این شرکت در حال حاضر، اولین خط تولید شیرهای انبساط ترموستاتیکی در ایران و خاورمیانه را راه اندازی کرده است و هم اکنون در حال پی ریزی خطوط تولید خود در زمینه تولید شیرهای انبساط برقی در ایران می باشد.